Lưu trữ: Testimonials

Ông Chee Sing Ling

Tôi thật sự rất hài lòng khi chọn nhà thầu DTH lắp đặt hệ thống thông gió làm mát cho nhà xưởng của mình.

Read More

Ông Đỗ Mạnh Tường

Chúng tôi có hệ thống trang trại chăn nuôi lớn ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, toàn bộ vật tư làm mát xây dựng hệ thống trại lạnh c

Read More

0913.389.001