DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

Ông Đỗ Mạnh Tường

Chúng tôi có hệ thống trang trại chăn nuôi lớn ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, toàn bộ vật tư làm mát xây dựng hệ thống trại lạnh của chúng tôi đều do DTH cung cấp. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm cho sức khỏe vật nuôi khi sử dụng những sản phẩm chất lượng đảm bảo các tiêu chí an toàn môi trường sống. Rất tuyệt vời!

0913.389.001